Create your snippet's HTML, CSS and Javascript in the editor tabs

GoViec Công ty TNHH Minh Việt (0254) 3612 869 support@goviec.com
Việc Làm Kỹ Thuật Mới

Nhân viên Mỏ địa chất

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Bảo

Structural Inspector

Công ty TNHH Minh Việt

Process Engineer

Công ty TNHH Minh Việt

Piping Engineer

Công ty TNHH Minh Việt

Lifting Supervisor

Công ty TNHH Minh Việt

Dimensional Controller

Công ty TNHH Minh Việt

An Toàn Lao Động

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Kỹ Sư Cơ Khí, Chế Tạo Máy

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thủ Kho

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Giám Sát Sản Xuất (xưởng cơ khí)

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Kỹ Sư Thiết Kế Đường Ống

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Phó Quản đốc Xưởng Cơ khí

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Kỹ Sư Cơ Điện, Tự Động Hóa, Plc

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thư Ký Công Trình

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thợ Lắp

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thợ Hàn 6G

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thủ Kho Công Trình

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Phó Chỉ Huy Công Trình

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Kỹ Sư Công Nghệ Hàn Khu Vực Miền Nam

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thợ Tiện Cơ - Phay - Bào Có Kinh Nghiệm

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Project Engineer

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Chỉ Huy Trưởng (Quản Lý Thi Công Công Trình)

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Kỹ Sư Thiết Bị Nhiệt

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Cơ Khí

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Nhân Viên Bảo Trì

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Kỹ Sư Thiết Kế Thiết Bị, Bồn Bể

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Kỹ Sư Dự Án (thiết kế thiết bị)

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

QA / QC Supervisor (Cơ Khí - Chế Tạo)

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Chief accountant

Công ty TNHH Minh Việt

Food Quality Control

Công ty TNHH Minh Việt

Ropeman Level 1, Level 3

Công ty TNHH Minh Việt

PTW Coordinator

Công ty TNHH Minh Việt

QA/QC

Công ty TNHH Minh Việt

HSE Supervisor

Công ty TNHH Minh Việt

Quản Lý Bộ Phận QA/QC

Công Ty TNHH Sanko Mold Việt Nam

Trưởng Phòng Kinh Doanh (ngành cơ điện)

Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến

Tuyển Dụng Kỹ Sư
Company Logo

Giám Sát Sản Xuất (xưởng cơ khí)

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thỏa thuận

Company Logo

Phó Chỉ Huy Công Trình

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thỏa thuận

Company Logo

Chỉ Huy Trưởng (Quản Lý Thi Công Công Trình)

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thỏa thuận

Company Logo

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Cơ Khí

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thỏa thuận

Company Logo

Kỹ Sư Thiết Kế Thiết Bị, Bồn Bể

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thỏa thuận

Company Logo

QA / QC Supervisor (Cơ Khí - Chế Tạo)

Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh

Thỏa thuận

Company Logo

QA/QC

Công ty TNHH Minh Việt

Thỏa thuận

Company Logo

HSE Supervisor

Công ty TNHH Minh Việt

Thỏa thuận

Company Logo

Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Mới

Công ty Cổ Phần Năng Lượng Irex

7.000.000 - 10.000.000đ

Company Logo

90 Structure Fitter (Thợ lắp ráp kết cấu)

Công ty TNHH Minh Việt

Thỏa thuận

Company Logo

38 Structure Welder (Thợ hàn kết cấu)

Công ty TNHH Minh Việt

Thỏa thuận

Company Logo

Quản Đốc Xưởng Cơ Khí

Công ty CPSX Thiết Bị Điện Âu Việt

10.000.000 - 15.000.000đ

iPhone Design

Logo - Tìm việc nhanh với GoViec KÊNH VIỆC LÀM KỸ THUẬT DÀNH CHO
THỢ & KỸ SƯ

Tập trung việc làm kỹ thuật

Kết nối bạn với nhà tuyển dụng

Ứng tuyển cực nhanh chóng và dễ dàng

Đọc thông tin bổ ích về ngành & nghề

Nhà tuyển dụng nổi bật