Create your snippet's HTML, CSS and Javascript in the editor tabs

GoViec Công ty TNHH Minh Việt (0254) 3612 869 support@goviec.com

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng của GoViec:

Công khai cách thức, nội sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng. Phân định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng và GoViec trong những vấn đề liên quan tới bảo mật thông tin cá nhân. Khi khách hàng truy cập vào website www.GoViec.com thì điều đó được hiểu là khách hàng đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của GoViec đưa ra liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

2. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân:

Goviec thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng đăng kí tài khoản, bao gồm, nhưng không giới hạn những thông tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên lạc, ngày tháng năm sinh, giới tính, thẻ tín dụng và thông tin tài khoản, nghệ nghiệp và sở thích. Khách hàng có thể chọn đăng hình ảnh hoặc đoạn phim để tăng độ phong phú tại tài khoản của mình. Nếu có sự thay đổi về thông tin cá nhân, khách hàng có trách nhiệm cập nhật thông tin tại tài khoản GoViec để tạo điều kiện cho Tankbns lưu giữ thông tin kịp thời và chính xác.

Khi khách hàng tiến hành các thao tác giao tiếp hoặc giao dịch( gồm đăng tin, chào giá, bình luận, đánh giá....) thì tên tài khoản và các thông tin chứa đựng trong các thao tác trên sẽ được nhìn thấy bởi tất cả người dùng trên GoViec và những người dùng Internet khác. Goviec khuyến khích khách hàng nên thận trọng và đề cao cảnh giác khi quyết định công bố bất cứ thông tin gì vì GoViec không thể kiểm soát cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào với việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà khách hàng tự nguyện đăng lên tại những phần cho phép truy cập tự do. Nếu khách hàng cho phép GoViec xác định vị trí hiện tại thì chúng tôi có thể thu thập thông tin từ vị trí đó bằng những thiết bị công nghệ khác nhau.

Goviec sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập để phục vụ cho quá trình cung cấp dịch vụ người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Xác nhận danh tính và tính xác thực;
 • Bảo vệ khách hàng trên GoViec;
 • Điều chỉnh nội dung và quảng cáo hiện hữu trên website;
 • Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ;
 • Cung cấp thông tin cá nhân cho người dùng mà khách hàng đang/đã có hợp đồng thông qua GoViec;
 • Yêu cầu cung cấp thông tin từ tòa án, cơ quan quản lý có thẩm quyền, sự điều chỉnh về luật pháp mà chúng tôi cho rằng là cần thiết khi công khai thông tin cá nhân;
 • Phát triển tính năng mới của dịch vụ;
 • Thông báo với người dùng khi có sự thay đổi hoặc nâng cấp dịch vụ;
 • Tiến hành nghiên cứu;
 • Mổ rộng cơ sở dữ liệu;
 • Sử dụng cho nghiệp vụ thanh toán, xuất hóa đơn, kế toán

Khi khách hàng liên hệ với GoViec, chúng tôi có thể ghi âm, lưu trữ đoạn hội thoại giữa khách hàng và GoViec để giải quyết những vấn đề phát sinh mà khách hàng mắc phải.

3. Cookies và nhận diện nặc danh

Nếu khách hàng đã đăng kí trên GoViec, máy tính hoặc thiết bị khách hàng sử dụng sẽ lưu trữ thông tin truy cập bằng cookies hoặc nhận diện nặc danh để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mỗi lần đăng nhập lại vào GoViec.

Goviec sử dụng cookies và nhận diện nặc danh cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm tiếp cận thông tin khi khách hàng đăng nhập, lưu lựa chọn ưu tiên của khách hàng, dẫn khách hàng tới nội dung cụ thể, báo cáo dựa trên dữ liệu người dùng và cải thiện dịch vụ của GoViec. Chúng tôi vẫn có thể sử dụng Cookies và nhận diện nặc danh khi khách hàng tương tác với những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ( ví dụ khi khách hàng kết nối tài khoản của mình với trang Facebook cá nhân)

Khách hàng đồng ý việc nếu như khách hàng thay đổi cài đặt trên công cụ tìm kiếm internet để ngăn chặn hoặc hạn chế cookies thì có thể dịch vụ của GoViec sẽ không cho kết quả như ý muốn. Khách hàng nên nhận thức rõ rằng , khi khách hàng vẫn tiếp tục truy cập vào GoViec và vô hiệu hóa cookies thì dịch vụ của chúng tôi sẽ không thể hiện đầy đủ chức năng và khách hàng cũng không thể tiếp cận với một hoặc một số tính năng của GoViec trên thiết bị của mình.

4. Bảo vệ và duy trì thông tin cá nhân

Tài khoản của khách hàng được bảo vệ bởi mật khẩu do khách hàng tự thiết lập. Chúng tôi nỗ lực có những hành động để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi có từ khách hàng khỏi những truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối cũng như không đảm bảo được hệ thống của chúng tôi tránh khỏi việc bị ngăn chặn bởi bên thứ ba hay sự tấn công của vi-rút. Chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin khách hàng gửi cho chúng tôi qua internet được bảo vệ khỏi sự mã hóa dưới bất kì hình thức nào. Khách hàng chuyển tiếp thông tin cá nhân của mình và chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.