Create your snippet's HTML, CSS and Javascript in the editor tabs

GoViec Công ty TNHH Minh Việt (0254) 3612 869 support@goviec.com

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOVIEC.COM

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch điện tử Goviec.com do Công ty TNHH Minh Việt thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử (gồm có người tìm việc/ứng viên và nhà tuyền dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Goviec.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch thương mại điển tử Goviec.com và các bên liên quan cung cấp

Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Goviec.com với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động cung cứng dịch vụ lao động thông qua website thương mại điện tử;

Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử Goviec.com có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy chế này, đề án hoạt động của Goviec.com và quy định của pháp luật;

Thông tin tuyển dụng/việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Goviec.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật. Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Goviec.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm

Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung quy chế của sàn giao dịch Thương mại điện tử

Sàn giao dịch thương mại điện tử Goviec.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

II. Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com do Công ty TNHH Minh Việt phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.goviec.com (sau đây gọi tắt là: ―Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com).

Định nghĩa chung:

Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng và người tìm việc/ứng viên đăng ký sử dụng trang web Goviec.com.

- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Goviec.com là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website Goviec.com

- Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Goviec.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com.

- Khi bạn đăng ký là thành viên của Goviec.com, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Nhà tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Goviec.com bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ sơ ứng viên.

Người tìm việc/ứng viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm và tạo hồ sơ trực tuyến dành để nộp ứng tuyển vào công việc yêu thích hoặc mong muốn được đăng trên website Goviec.com. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Hàng hóa: được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tại các mục trên website Goviec.com

Sản phẩm: là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của Goviec.com thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người tìm việc

a. Đăng ký tài khoản

Người tìm việc/ứng viên có thể đăng ký thành viên thông qua các tài khoản liên kết Facebook, Google sẵn có hoặc tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin vào mẫu thông tin có sẵn của Goviec.com

Sau khi đăng ký trở thành thành viên của sàn giao dịch TMĐT Goviec.com, thành viên có thể tạo hồ sơ trực tuyển và ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải lên sàn giao dịch TMĐT goviec.com

Sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn.

b. Tạo hồ sơ trực tuyến

- B1: đăng nhập tài khoản thành viên trên Goviec.com

- B2: nhấp vào nút “tạo hồ sơ” trên thanh Menu

- B3: thành viên điền đầy đủ thông tin yêu cầu bắt buộc (thông tin cá nhân, công việc mong muốn, kinh nghiệm, học vấn và bằng cấp) và một vài thông tin không bắt buộc ( thông tin thêm, hồ sơ đính kèm)

- B4: nhấp vào nút “lưu” để hoàn thành việc tạo hồ sơ trực tuyến.

- Để quản lý thông tin hồ sơ, thành viên sẽ cần nhấp vào nút “hồ sơ của tôi” trên Menu.

c. Nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến

- B1: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (điều kiện tuyển dụng, quyền lợi người làm….);

- B2: Chọn hồ sơ đã tạo trực tuyến/tải hồ sơ từ máy tính để ứng tuyển vào công việc

- B3: nhấp vào nút “ứng tuyển” để nộp hồ sơ ứng tuyển và hệ thống sẽ gửi email cho ứng viên xác nhận việc nộp hồ sơ ứng tuyển thành công (nếu ứng viên có điền thông tin email trong hồ sơ)

- B4: hồ sơ sẽ được gửi đến nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận lại thông tin với người tìm việc.

2. Quy trình dành cho nhà tuyển dụng

a. Tạo tài khoản

Nhà tuyển dụng cần tạo tải khoản trước khi có thể sử dụng các sản phẩm dịch vụ trên Goviec.com. Để tạo tài khoản nhà tuyển dụng cần điền các thông tin vào mẫu thông tin có sẵn của Goviec.com

Sau khi tạo tài khoản thành công và tài khoản được kích hoạt và hợp lệ:

- Nhà tuyển dụng có thể bắt đầu chọn sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng.

- Nhà tuyển dụng có thể cập nhật thông tin nhà tuyển dụng bằng cách nhấp vào nút “hồ sơ công ty” trên menu.

b. Đăng quảng cáo tuyển dụng

Để đưa thông tin tuyển dụng lên website Goviec.com nhà tuyển dụng cần đăng nhập vào tài khoản của mình

- B1: Nhà tuyển dụng cần có gói đăng tin tuyển dụng hợp lệ (thông qua việc mua dịch vụ đăng tuyển dụng) và nhấp vào trên nút Đăng tuyển dụng để bắt đầu

- B2: Điền thông tin tuyển dụng theo mẫu (chức danh tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu công việc, thông tin liên hệ…)

- B3: Sau khi đăng công việc thành công và được kiểm duyệt nội dung xong thì công việc sẽ xuất hiện trên website Goviec.com và khi đó người tìm việc có thể tìm và nộp hồ sơ ứng tuyển vào công việc này được.

- B4: Nhà tuyển dụng sẽ nhận hồ sơ ứng tuyển và bắt đầu xem xét hồ sơ ứng tuyển theo qui trình tuyển dụng.

3. Quy trình dành cho ban quản trị website:

Ban quản trị website Goviec.com sẽ quản lý các thông tin về thành viên: bao gồm thông tin người tìm việc, hồ sơ người tìm việc, thông tin nhà tuyển dụng/công ty và các công việc tuyển dụng của nhà tuyển dụng, thông tin về dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng, …và nhiều các tính năng quản lý khác.

a. Quản lý thành viên người tìm việc

Một vài tính năng chính trong quản lý người tìm việc/ứng viên và hồ sơ của ứng viên như sau:

- Quản lý thông tin người tìm việc

- Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của ứng viên

- Quản lý hồ sơ trực tuyến của người tìm việc

- Kiểm duyệt hồ sơ trực tuyến của người tìm việc

Quản lý thành viên nhà tuyển dụng

Một vài tính năng chính trong quản lý nhà tuyển dụng và công việc đăng tuyển, sử dụng dịch vụ của nhà tuyển dụng như sau

- Quản lý thông tin nhà tuyển dụng

- Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của nhà tuyển dụng

- Quản lý thông tin công việc của nhà tuyển dụng

- Quản lý thông tin dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng

Ngoài ra còn một số tính năng quản lý khác (quản lý danh mục, báo cáo,…) giúp ban quản trị quản lý Website Goviec.com hiệu quả

4. Chích sách,giao nhận, vận chuyển

Vì đặc tính dịch vụ cung cấp trên sàn TMĐT goviec.com là dịch vụ hỗ trợ nguồn lực lao động nên không có quy trình giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

5. Quy trình xác nhận/ hủy đơn hàng

Quy trình xác nhận đơn hàng

Khi tiếp nhận đơn đặt hàng từ nhà tuyển dụng, nhân viên Goviec.com sẽ kiểm tra thông tin đặt hàng từ người mua. Goviec xác nhận (bằng điện thoại/tin nhắn/mail) cho Người Mua rằng đơn đặt hàng có hợp lệ hay không và sẽ đồng ý giao dịch của người mua hay không.

Thời gian xử lý đơn hàng trong khoảng từ 1 giờ đồng hồ đến 2 ngày, tuỳ thuộc vào phương thức thanh toán khách hàng lựa chọn và độ chính xác thông tin nguời cung cấp cho chúng tôi.

Hủy bỏ đơn hàng

Người mua có thể hủy đơn hàng trước 24 giờ kể từ thời điểm đơn hàng được xác nhận hợp lệ.

Đơn hàng đã hủy thì xem như người mua chưa xác lập đặt hàng

6. Quy trình giải quyết tranh chấp khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH Minh Việt đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của công ty.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Goviec.com sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trong trường hợp không tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật

Goviec công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẩn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

Địa chỉ nhận khiếu nại qua Email: support@goviec.com

Địa chỉ nhận khiếu nại qua đường bưu điện: Công ty TNHH Minh Việt – Bộ phận chăm sóc khách hàng – Căn số 4 – 5, Khu  dịch vụ chung cư 15 tầng, đường Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy trình, thời gian giải quyết khiếu nại cụ thể: Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Goviec.com sẽ xem xét trả lời khiếu nại trong vòng 03-05 ngày làm việc. Goviec.com không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin khiếu nại không đến được Goviec do lỗi của thành viên hoặc của bên thứ ba có liên quan. Kết quả giải quyết khiếu nại có thể được gửi đến thành viên qua email, điện thoại, địa chỉ của thành viên hoặc bằng một hình thức khác tùy theo thỏa thuận của các bên.

Goviec.com luôn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Goviec.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Goviec.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Goviec.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Goviec.com

Trường hợp thành viên không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại, kết quả giải quyết tranh chấp của Goviec.com, thành viên có thể khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền.

7. Quy trình thanh toán

Website Goviec.com bán gói dịch vụ đăng tin tuyển dụng cho các công ty cần tuyển dụng nhân sự.

Để thanh toán, nhà tuyển dụng lựa chọn các cách sau: chuyển khoản, thanh toán trực tiếp tại văn phòng của goviec.com

Nếu quá ngày thanh toán mà thành viên vẫn chưa thực hiện thanh toán phí dịch vụ, thì Goviec.com có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

Goviec sẽ xuất hóa đơn thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất hóa đơn thuế GTGT.

IV. Đảm bảo an toàn giao dịch

Goviec.com có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao dịch trên sàn thương mại điện tử Goviec bằng những biện pháp kỹ thuật và công cụ pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật;

Goviec.com cam kết thực hiện mọi biện pháp trong khả năng để ngăn ngừa những hành vi sau: Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; Sử dụng thông tin trái phép; Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép; chiếm đoạt tài khoản hoặc những hành khác làm ảnh hưởng đến an toàn giao dịch trên Goviec

Trường hợp thành viên gửi khiếu nại có liên quan đến việc an toàn giao dịch trên Goviec. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Goviec.com sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của thành viên thì Goviec.com sẽ liên hệ trực tiếp với thành viên để xử lý vụ việc trên tin thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền để giải quyết.

Trong trường hợp hệ thống thông tin của Goviec.com bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của thành viên, Goviec sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố để cùng phối hợp xử lý.

Ngoài ra, Goviec tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu trên Goviec. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin của thành viên tại Goviec.com sẽ được chúng tôi bảo mật nhưng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.

V. Quản lý thông tin xấu

Mọi qui định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của ban quản lý Goviec.com nếu phát hiện Thành viên vi phạm qui định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tạo môi trường an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên đang hoạt động tại Goviec.com. Ban quản lý Goviec.com khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các qui định trước khi đăng bất cứ thông tin nào để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những qui định mới sẽ được BQT cập nhật liên tục dựa trên phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com

Người dùng không được sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT Goviec.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch TMĐT Goviec.com, bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi gây ảnh hướng xấu đến hoạt động của website Goviec.com như sau:

- Tên tài khoản liên quan đến Goviec, các nick giả dạng ban quản trị Goviec cũng như sử dụng hình ảnh có logo của Goviec.com

- Tên tài khoản lấy tên dễ gây hiểu lầm và kích động, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam

- Hình đại diện sử dụng hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, không có bản quyền, trái với văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam

- Hình đại diện đơn vị tuyển dụng vi phạm tài sản sở hữu trí tuệ của đơn vị khác

- Tiêu đề bài đăng không thể hiện thông tin vị trí tuyển dụng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm

- Bài đăng có nội dung dung yêu cầu công việc có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới bên thứ ba, vi phạm pháp luật (ví dụ: thuê người để bình luận/đánh giá xấu trên trang của đối thủ)

- Bài đăng có nội dung yêu cầu công việc nhằm thực hiện một hành động không trung thực (ví dụ: thuê người làm giúp bài kiểm tra, luận án…)

- Đăng thông tin quảng cáo, rao vặt để mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ không liên quan tới chức năng của website dưới bất kì hình thức nào.

- Bài đăng có nội dung mang tính chất bàn luận chính trị hoặc những nội dung có tính chất tương tự.

- Bài đăng có thể được trình bày bằng tiếng Việt và/ hoặc tiếng Anh. Nhưng khi trình bày không sử dụng ngôn ngữ thuần Việt, viết không dấu, viết tắt, dùng ngôn ngữ teen, dùngngôn ngữ chat gây khó hiểu cho người đọc.

Những thông tin trên khi bị phát hiện sẽ bị ban quản trị website nhắc nhở và/hoặc dỡ bỏ. Người đăng thông tin bị cấm bởi website sẽ bị khóa tài khoản tạm thời hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn tùy theo mức độ vi phạm và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các cá nhân, tổ chức không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do sàn giao dịch TMĐT Goviec.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của sàn giao dịch TMĐT Goviec.com trong bản quy chế này.

Các cá nhân, tổ chức không được hành động gây mất uy tín của sàn giao dịch TMĐT Goviec.com dưới mọi hình thức như tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com

VI. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Khi thực hiện các giao dịch trên sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Goviec.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến các cá nhân, tổ chức không thể tham gia giao dịch được thì các cá nhân, tổ chức thông báo cho Ban điều hành Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: support@goviec.com, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho khách hàng tham gia sàn giao dịch TMĐT goviec.com.

Ban điều hành sàn giao dịch TMĐT goviec.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của khách hàng không đến được ban điều hành hoặc phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do ban điều hành gây ra hoặc do bất kỳ 01 trở ngại khách quan khác khiến việc giải quyết lỗi kỹ thuật ngoài khả năng cho phép của Goviec.com.

VII. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý website thương mại điện tử Goviec

1. Quyền

Yêu cầu người dùng đọc và đồng ý với điều khoản, quy chế, chính sách của Goviec được đăng tải công khai trên trang Goviec.com trước khi quyết định sử dụng dịch vụ trên Goviec;

Thu phí nhà tuyển dụng sử dụng dịch vụ trên Goviec.com. Mức phí được công khai đối với tất cả các thành viên trước và trong khi tham gia giao dịch trên Goviec.com.

Có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên sàn thương mại điện tử Goviec.com, trường hợp thông tin không phù hợp với quy chế của Goviec hoặc trái với quy định của pháp luật, Goviec được quyền tháo gỡ thông tin đó khỏi Goviec.

Thu thập thông tin cá nhân của người dùng cho mục đích cung cấp và cải thiện chất lượng dịch vụ. Đóng tài khoản tạm thời hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn nếu nhận được phản hồi tiêu cực từ cộng động thành viên tùy theo mức độ vi phạm quy chế được quy định bởi Goviec

Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức trong trường hợp có cơ sở chứng minh các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin cho Goviec.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên sàn trong trường hợp: các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT Goviec.com.

Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên sàn giao dịch TMĐT Goviec.com theo pháp luật Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của sàn giao dịch TMĐT Goviec.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2. Nghĩa vụ

Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com có trách nhiệm xây dựng, thực hiện ―cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của nhà tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ‖ theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Lưu trữ thông tin đăng ký của các thành viên tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của thành viên.

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử.. Xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT. Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Thương mại và các quy định pháp luật liên quan về hoạt động thương mại, khuyến mại. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các tính năng, dịch vụ mà Goviec cung cấp nhưng không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên tự đăng tải.

Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch điện tử Goviec.com trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch điện tử Goviec.com.

Chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch điện tử Goviec.com.

Cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch điện tử Goviec.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch điện tử Goviec.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Có trách nhiệm và xử lý thỏa đáng kịp thời khi có tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh xảy ra trên website giữa các thành viên. Hỗ trợ hướng dẫn thành viên nhưng không chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên phát sinh từ các giao dịch trên Goviec

Bảo mật thông tin cá nhân của thành viên, không được được tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kì hình thức nào nếu không được sự cho phép của thành viên, trừ trường hợp có yêu cầu chính đáng từ cơ quan quản lý hoặc tòa án.

VIII. Quyền và trách nhiệm của thành viên tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Goviec

1. Quyền

Khi đăng ký trở thành thành viên của Goviec.com và được Goviec.com đồng ý, thành viên sẽ được goviec.com cho đăng tin bài liên quan (tin/quảng cáo tuyển dụng, hồ sơ ứng viên) đến việc tuyển dụng/tìm kiếm việc làm trên Goviec.com

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải/ quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi việc làm phù hợp tại Goviec.com

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển hoặc đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com

2. Nghĩa vụ

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com.

Thành viên người tìm việc, người tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua sàn

Thành viên nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về nhà tuyển dụng. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com trong Quy định này

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT goviec.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Goviec.com

IX. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Goviec.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Goviec.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Goviec.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Goviec.com cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Goviec.com có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

X. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác, khách hàng khi sử dụng Goviec.com làm giao dịch trên Goviec.com thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Goviec.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Sàn giao dịch thương mại điện tử Goviec.com

Công ty: Công ty TNHH Minh Việt

Số 4 – 5, Khu  dịch vụ chung cư 15 tầng, đường Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3612 869

Email: support@goviec.com