Create your snippet's HTML, CSS and Javascript in the editor tabs

GoViec Công ty TNHH Minh Việt (0254) 3612 869 support@goviec.com

NHÂN VIÊN KINH DOANH Minh Viet

, Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 10:39 29/08/2019 Hạn nộp: 10:39 29/09/2019

Thông tin tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng: 1
Kinh nghiệm: 1-3 năm kinh nghiệm
Trình độ: Đại học
Ngành nghề: Bán hàng,Kinh doanh/ Tiếp thị,Dầu khí/ Địa chất/ Khoáng sản
Cấp bậc: Nhân viên / Kỹ thuật viên
Giới tính: Không yêu cầu
Loại công việc: Chính thức

Mô tả công việc

Retain, secure and develop LPG Central supply system for Residential Building / Apartment  to meet sales and profit target in the assigned territories in line with the company sales policy. / Duy trì, đảm bảo và phát triển hệ thống cung cấp LPG trung tâm cho tòa nhà / căn hộ đáp ứng mục tiêu lợi nhuận đề ra theo chính sách của công ty

 • Take care LPG supply procedure at the assigned residential building/apartment  / Đảm bảo việc cung cấp LPG cho hệ thống trung tâm trong tòa nhà / Căn hộ
 • Visit and build good relation with the building management team / resident. / Tạo mối quan hệ tốt giữa công ty và ban quản lý tòa nhà / cư dân.
 • Approach new POS (point of sales). / Tiếp cận các điềm bán hàng mới
 • Cooperate with the partners to make maximum satisfy for customers demand and aim to make more customers. / Hợp tác với các bộ phận liên quan để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới.
 • Market information gathering, timely reporting and solution proposing to the S&M Manager/Director. / Thu thập thông tin thị trường, báo cáo kịp thời và đề xuất giải pháp cho Trưởng phong/Giám đốc kinh doanh.
 • Ensure all necessary reports to be made on time as per requested. / Đảm bảo các báo cáo kịp thời theo yêu cầu
 • Coordinate with Logistic, Customer Service, Accountting for day-to-day business operation. / Liên lạc hàng ngày với bộ phận giao nhận, chăm sóc khách hàng, kế toán để đảm bảo hoạt động kinh doanh
 • Based on S&M Manager/Director’s assignment, the position to take over JD of other colleagues in case they are on leave or out of the office. / Theo sự phân phối của Trưởng Phòng/Giám đốc kinh doanh, có thể đảm nhận phụ trách công việc của nhân viên khác cùng phòng khi họ vắng mặt/nghỉ phép
 • Based on S&M Manager/Director’s assignment, the position could be take over other business as inductrial or whole sales. / Theo sự phân phối của Trưởng Phòng/Giám đốc kinh doanh, có thể phụ trách thêm mảng kinh doanh khác của công ty như Công nghiệp hoặc Bán sỉ.

1)        Internal & external positions contacted:

·       Internal contact:

§  Manage day-to-day business activities with other related staffs in Logistic, C.S and accounting team. / Công việc hàng ngày sẽ phải phối hợp nhiều với bộ phận giao nhận, chăm sóc khách hàng và kế toán.

§  Report and receive instruction from S&M Manager and/or  S&M Director / Báo cáo và nhận chỉ thị từ Trưởng phong/Giám đốc kinh doanh.

·       External contact:

§  Create and maintain the relationship to current and potential residential building / apartment. / Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng hien tại và các khách hàng tiềm năng.

§  May receive may phone calls from residential about LPG supply issue / Có thể nhận nhiều cuộc gọi từ các cư dân về việc cung cấp LPG

§  Cooperate with the partners. / Duy trì hợp tác với các bên liên quan.

2)    The major problems and difficulties/challenges:

·         Over-time is required if needed. / Đòi hỏi việc tăng ca nếu cần thiết theo yêu cầu công việc

·         Collecting data of LPG usage every month at the residential building / Apartment may take more time than stay in office. / Việc thu thập số liệu sử dụng LPG hàng tháng tại các tòa nhà/căn hộ sẽ mất thời gian hơn so với thời gian trong văn phòng

Our logistic is still too much depending on other (truck rental…), which would impact our service level provided to customers / Việc giao nhận vẫn còn phụ thuộc bên thứ ba, có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ

Yêu cầu công việc

General competencies

 • Colleges Degree / Trình độ Đại học.
 • 02 Years Experience in Sales / Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Sales

Technical competencies

 •  Good communication & presentation skills.
 • Good interpersonal & analytical skills.
 • Good logistics & administration skills.

Behavioral competencies

 • Good customer-oriented mindset
 • Relationship Building
 • Team Work
 • Having inquiring mind

Giới thiệu về công ty

Company Logo

Minh Viet

Website:
Người liên lạc: Mr Dương
Quy mô:
Số điện thoại: 0911151555